Způsob objednání 

 • Prostřednictvím elektronického obchodu: www.stoppodour.com
 • Poštou na adrese: PHILTRADE s.r.o., Na Vyhlídku 58, 542 34 Malé Svatoňovice, Česká republika
 • Mobilním telefonem: +420 608 860 277
 • Telefonicky: +420 797 998 169
 • Emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Číslo účtu pro platby: 2800930213/2010

Do elektronické objednávky je nutné vyplnit formulářem předepsané údaje. Do telefonické objednávky nebo objednávky zaslané faxem, e-mailem nebo poštou je nutné uvést následující údaje konečného spotřebitele:

 • jméno, příjmení
 • bydliště kupujícího
 • telefon, e-mail
 • název výrobku, požadované množství
 • dodací adresu

Cena dodávky se řídí platným ceníkem v době přijetí objednávky. U objednávek si prodejce vyhrazuje vyloučení dodatku, objednané zboží musí odpovídat nabídce prodejce a jeho skladovým zásobám. Objednávka zaslaná prostřednictvím eshopu bude automaticky potvrzena emailem. Objednávka zaslaná jiným způsobem bude potvrzena e-mailem nebo telefonicky. E-shop je určen pouze pro Českou republiku.

Poštovné a balné

Není účtováno balné, pouze poštovné.

Dodací lhůta

Objednané zboží budou odeslány do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že produkt není na skladě, bude objednavatel kontaktován a bude dohodnut další postup.

Způsob dodání

Zboží dodáváme prostřednictvím Zásilkovny, České pošty jako obchodní balík nebo doporučený balíček pouze do hmotnosti 2 kg. Doručení je zpravidla do 1 až 2 dny od předání zboží dopravci. Pokud nebude kupující na adrese uvedené v objednávce k zastižení, bude o možnosti vyzvednutí zásilky na poště informován oznámením o uložené zásilce. Doba uložení na poště je max. 7 kalendářních dnů. Pokud si kupující do té doby zásilku nevyzvedne, zásilka bude odeslána zpět prodávajícímu. Pokud bude chtít kupující poslat zboží znovu, budou mu přiúčtovány náklady spojené s dalším odesláním.

Způsob platby

 • Dobírkou při převzetí zboží
 • Platba předem bankovním převodem na účet dodavatele. Zásilka se zbožím bude odeslána po obdržení platby.

Kupující není oprávněn bez předchozího souhlasu prodávajícího vyvážet zboží, označené chráněným vzorem STOPPODOUR®, mimo území České republiky. Při porušení této podmínky má proti němu prodávající nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč z každé takové vyvezené dodávky do zahraničí.

Ceny

Ceny uvedené na stránkách e-shopu jsou v českých korunách a jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH. Ceny nezahrnují poštovné. Ceny v e-shopu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Součástí dodávky je řádný daňový doklad.

Záruční doba

Záruční doba je stanovena v souladu s obchodním zákoníkem na 24 měsíců od data výroby zboží. U kosmetických přípravků je vždy uvedena slovy: „Spotřebujte nejlépe do:“ U kosmetických přípravků, kde je minimální doba spotřeby delší než 30 měsíců, nemusí být datum uvedeno. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebováním, nesprávným používáním výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky.

Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží v případě, že byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku – prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na eshop www.stoppodour.com. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, ve stavu a v hodnotě v jakém zboží převzal, a to včetně veškeré související dokumentace. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to formou písemného odstoupení od smlouvy adresovaného prodávajícímu, faxem nebo emailem. Kupující má také možnost využít možnosti odstoupení od smlouvy za užití vzorového formuláře, není to však povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Nicméně není možno odstoupit od smlouvy v případě, kdy jste zboží, které bylo hygienicky uzavřeno, otevřeli či částečně spotřebovali.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení prvotní platební transakce, pokud jste výslovně neurčili jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Převzetí vráceného zboží: Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese PHILTRADE s.r.o., Na Vyhlídku 58 54234 Malé Svatoňovice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Vrácené zboží zaslané zpět prodávajícímu dobírkou nepřevezmeme.

Náklady spojené s vrácením zboží: Prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží po odstoupení od smlouvy, tyto přímé náklady si nese spotřebitel (doprava, atd.).

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Prohlášení o ochraně osobních dat

Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji zákazníků nakládá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje slouží výhradně pro vyřízení objednávky. Svěřené osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám a použity pro komerční účely nesouvisející s nabídkou tohoto eshopu bez souhlasu vlastníků těchto údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje, které nám sdělíte jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Zaškrtnutím příslušného pole internetového formuláře udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů (včetně např. osobních údajů vyplněných do základního registračního formuláře) společností PHILTRADE s.r.o., se sídlem Na Vyhlídku 58, Malé Svatoňovice 54234, identifikační číslo: 04735731, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36527, která je jejich správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu 10-ti let, avšak můžete jej kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Zaškrtnutím příslušného pole internetového formuláře potvrzujete, že jste byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů společností PHILTRADE s.r.o. zejména na to, že máte práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato webová stránka využívá cookies. Používáním našich webový stránek souhlasíte s využitím souborů cookies v souladu s našimi podmínkami použití.